Ratkaisukeskeinen lyhytterapia 60min

Normaali hinta €90.00

Pääpaino on ongelmien ratkaisussa, ei ongelmissa ja niiden syiden etsimisessä. Tapaamisissa pyritään ratkaisemaan kulloinkin tavoitteeksi asetetut päämäärät mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti.

Terapiatyössä erikoisosaamistani ovat erityisherkät, kehon ja psyyken yhteys, henkinen kehitys, parapsykologisten kysymysten kanssa kamppailevat, haastavat ihmissuhteet, seksuaalisuuteen ja identiteettiin liittyvät ongelmat.

Työnohjaukseni perustuu laaja-alaiseen kokemukseen niin liike-elämässä kuin terapiatyössä. Vahvuuteni on henkilökohtainen, asiakkaan tarpeiden ja avoimuuden mukainen yksilöcoaching, joko ratkaisukeskeisesti tai analyyttisesti kulloisenkin henkilön syvempiin elämänkokemuksiin ja toiminnan vaikuttimiin asti.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia 60min, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, mari kärkkäinen, helsinki


Jaa tämä hoito