Valohealing

Olemme värähtelevää valoa. Valo kantaa mukanaan elämän voimaa. Healing vaikuttaa kokonaisvaltaisesti koko ihmisen olemukseen. Healing tapahtumassa energiakentän tasapainottumisen lisäksi syvin henkinen ytimemme yhdistyy valoon. Healing palauttaa meidät omaan perusolemukseemme, jossa jokainen solumme sykkii valoa ja voimaa.

Parhaimmillaan saamme healing-hetkessä kokemuksen irtautumisesta ja alkuperäisestä henkisestä olemuksestamme. Valon voima tulee läsnä olevaksi koko tilaan. "Kylvemme valona valossa". Ollessa avoimia aktiivinen valon voima muuntaa olemustamme ja värähtelyämme. Sekä fyysinen kehomme että mielemme rentoutuvat. Elämämme aikana kerryttämämme ajatus- ja tunneröykkiöt pehmenevät ja hälvenevät.

Muuttuessamme meidän olemuksemme ydin, kirkas valo tulee esiin. Saamme syvempää ymmärrystä yhteydestämme muihin. Lähestymme kokemusta ykseydestä.

Valohealing sopii hyvin silloin kun kaipaamme selkeyttä elämäämme. Selkeyttä ja tasapainoa voivat kaivata mielemme tunteineen, kehomme tai henkinen yhteytemme. Valohealing-hetkessä ilmenevä valo lävistää olemuksemme. Saatamme myös saada valon välittäjänä toimivan healerin kautta viestejä, jotka ilmenevät syvältä henkisestä olemuksestamme. Nämä viestit auttavat tulevaisuudessa mieltämme pysymään vapaan virtauksen tilassa.

Jokainen hoitohetki kulkee juuri hetkessä olevan henkilön tilanteen mukaisesti pehmeästi ja kunnioittaen henkilön omaa käsitystä ihmisyydestä ja henkisestä elämästä.