Terveysneuvonta

Terveysneuvonnan tarkoitus on tarjota keinoja ylläpitää terveyttä ja hyvinvointia. Terveysneuvontaa voidaan toteuttaa monin eri tavoin, sekä valmentamalla, kouluttamalla että henkilökohtaisella neuvonnalla.

Terveysneuvonta voi esimerkiksi etsiä vastauksia kysymyksiin, kuinka säilyttää hyvinvointi, vaikka kognitiiviset, sosiaaliset, psyykkiset ja fyysiset voimavarat muuttuvat iän karttuessa. Miten selviytyä menetyksistä tai kuinka tulla lohdutetuksi, rohkaistuksi tai kuulluksi. Kuinka ikääntyvä henkilö voi vahvistua oman gerotranssendenssin, eli yksilöllisen vanhenemiskokemuksen ilmaisemisessa.

Terveysneuvojat