Taideterapia

Taideterapiassa käytetään hyväksi erilaisia taiteellisia ilmaisumuotoja. Terapian välineenä voi toimia kuvataideterapia, musiikkiterapia, luova tanssi tai vaikkapa kirjallisuusterapia. Taideterapian avulla haetaan taiteellisen ilmauksen kautta ratkaisuja elämän ongelmakohtiin tai muunlaista tasapainoa ja henkistä eheytymistä.

Taideterapia soveltuu kaikenikäisille mielenterveyden ongelmien sekä kriisien hoitoon ja kuntoutukseen. Taideterapiaa toteutetaan yksilö-, ryhmä- ja perheterapiana. Taideterapia ei edellytä taiteellista erityisosaamista. Tärkeintä on oma halu ja kiinnostus käyttää erilaisia taideilmaisun muotoja.

Taideterapiaa voidaan hyödyntää myös mielenterveyden ongelmien ennaltaehkäisyssä, lasten ja nuorten tasapainoisen kasvun ja kehityksen tukemisessa sekä aikuisten toiminta- ja työkyvyn ylläpitämisessä. Menetelmät soveltuvat myös työnohjaukseen ja työyhteisöjen kehittämiseen.

Koulutukseen kuuluu sekä taiteen että psykoterapian hallintaa eri painotusten mukaan vaihdellen (esim. kuvataideterapeutti, kuvataidepsykoterapeutti). Koulutusta järjestetään terveydenhuollon sekä sosiaalialan ja taiteen oppilaitoksissa.

Taideterapeutit