Stressinhallintaohjaus

Jon Kabat-Zinn, ennaltaehkäisevän lääketieteen professori, Massachusettsin yliopistollisen sairaalan stressinhallintaklinikan perustaja, on kehittänyt 1970-luvulta alkaen tunnettua ja tutkittua hyväksyvään tietoiseen läsnäoloon (mindfulness) perustuvaa MBSR-menetelmää.

Yksinkertaisilla läsnäoloharjoitteilla on tutkitusti kokonaisvaltaisia myönteisiä vaikutuksia stressiperäisten sairauksien ja oireiden hoidossa (mm. uupumus, unettomuus, ruoansulatushäiriöt jne.).
Säännölliset tietoisuusharjoitukset vahvistavat stressinhallintaa lisäten rentoutumiskykyä, itsetuntemusta ja itsensä hyväksymistä. Nykytieteen menetelmin on voitu todentaa mm. meditaation pysyviä myönteisiä vaikutuksia aivoihin.

Tietoisuustaitojen harjoittaminen edistää stressin varhaista tunnistamista ja toimii mm. uupumisen ja depression kohdalla herkkänä uusiutumista ehkäisevänä hälytysjärjestelmänä.

Tietoisuustaidot perustuvat kokonaisvaltaiseen käsitykseen mielen ja kehon yhteydestä. Ankkuroituminen läsnäolevaan hetkeen kehittää tietoisuustaitojamme.
Ollessamme "hereillä" tässä hetkessä tietoisuutemme itsestämme ja ympäristöstämme vahvistuu. Säännöllisen harjoittamisen avulla tietoinen läsnäolo laajenee vähitellen harjoitteiden tekemisestä arkeemme.

Voimme pysähtyä kuuntelemaan itseämme ja tunnistamaan omia rajojamme, tunteitamme ja tuntemuksiamme, ottaa kantaa niihin ja tehdä tietoisempia valintoja paitsi arjessamme myös koko elämäämme koskevissa päätöksissä ulkopäin ohjattujen tai automaattisten reaktioidemme sijaan.