Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) mukainen rekisteriseloste

Päivitetty 31.1.2020

1. Rekisterinpitäjä

Carelia Online Store for Wellbeing Services Oy
Y-tunnus 28297037
Heinolankatu 6
00520 Helsinki
Finland

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Satu Mäki
satu@carelia.co

3. Rekisterin nimi

Carelia.co-palvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Palvelu on ammatinharjoittajille ja yksityisille tarkoitettu verkkopalvelu, jonka käyttämiseksi on rekisteröidyttävä.
Rekisteröityessään käyttäjä antaa nimensä, sähköpostiosoitteensa ja puhelinnumeronsa.
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa palvelun tuottamisessa.

Palveluun rekisteröityneet käyttäjät ovat Carelia Online Store for Wellbeing Services Oy:n käyttäjärekisterissä. Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään henkilötietolain mukaisesti palvelun toteuttamiseksi ja kehittämiseksi, yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseksi, maksuvalvontaan, tilastollisiin tarkoituksiin sekä muihin tarkoituksiin. Palvelun toteuttamisessa Carelia Online Store for Wellbeing Services Oy voi käyttää kolmansia osapuolia.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Sähköpostiosoite sekä muut tunnistautumistiedot
  • Rekisteröidyn yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
  • Ammatinharjoittajan kyseessä ollessa yleiset ammatinharjoittajan toimintaan liittyvät tiedot, kuten nimi, koulutus, työkokemus, henkilökohtainen kuvaus ja katuosoite sekä profiilikuva.

6. Säännön mukaiset tietolähteet

Käyttäjän rekisteröityessä ja myöhemmin mahdollisesti antamat tiedot sekä toisten käyttäjien antamat arviot sekä kommentit.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Verkkokaupan asiakkaista ei tehdä säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille, eikä tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tilaajien tietoja säilytetään rekisterinpitäjän käyttämien palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella. Käytössä oleva palveluntarjoaja on Shopify (USA). Tilaamalla käyttäjät antavat yksiselitteisen luvan tietojen tallentamiseen ja käsittelemiseen EU:n ulkopuolella hyväksymällä palvelun käyttöehdot.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Ainoastaan Palvelun ylläpitäjällä on käyttöoikeus rekisteriin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella sekä salasanalla.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteaminen

Käyttäjä voi tarkistaa rekisterissä olevat tiedot suoraan palvelun internetsivuilta.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Käyttäjä voi päivittää omat tietonsa suoraan palvelusta internetsivuilta.