Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Sanotaan, että meillä jokaisella on oman, onnellisen, elämän ratkaisun avaimet taskussaan. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa terapeutti auttaa ihmistä löytämään vaihtoehtoisia tapoja tarkastella omaa senhetkistä elämäntilannettaan ja henkilökohtaisia vuorovaikutus- ja ihmissuhteitaan.

Yhdessä ammattilaisen kanssa määritellään tavoitteet ja haluttu muutos, jota kohti määrätietoisesti kuljetaan. Vähitellen mieli kääntyy ja avautuu kohti toivoa ja mahdollisuuksia; näkökenttä avartuu ja voimavaroja alkaa virrata tämän halutun tavoitteen saavuttamiseksi.

Lyhytterapiassa opitaan ymmärtämään omia tunteita ja käyttäytymistä uudella tavalla. Tavoitteena on päästä ongelmien yli, oppia ennaltaehkäisemään niitä ja parantaa toimintakykyä.

Lyhytterapeutiksi kouluttaudutaan kaksivuotisessa terapiakoulutuksessa, joka ei anna psykoterapeutin pätevyyttä. Koulutus on taitopainotteinen ja se antaa vahvat perustaidot ratkaisukeskeisistä menetelmistä. Koulutuksesta valmistuvat voivat toimia menestyksekkäästi esimerkiksi sosiaalityössä, lastensuojelussa, nuorisotyössä, vankienhoidossa ja varhaiskasvatuksessa. Terapeutin taidot ja työkalut sopivat myös liike-elämän palvelukseen.

Lyhytterapeutti ei ole Valviran nimikesuojaama ammattinimike. Soveltuvan pohjakoulutuksen pohjalta voi lyhytterapeuttikoulutuksen jälkeen hakea yliopistolliseen Valviran valvomaan psykoterapeuttikoulutukseen.