Psykoterapia

Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä. Se myös lisää asiakkaan valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan. Psykoterapia helpottaa toipumista hyvin erilaisista ongelmista ja elämän kriisitilanteista. Se parantaa toimintakykyä ja antaa asiakkaalle välineitä selviytyä myöhemmistä haasteistaan. Psykoterapiasuuntauksia on monenlaisia.

Ratkaisukeskeinen terapia on tulevaisuuteen suuntautunutta ja voimavarakeskeistä. Asiakasta kannustetaan havaitsemaan ja toteuttamaan vaihtoehtoisia ratkaisuja elämän pulmatilanteisiin sekä autetaan miettimään omaa hyvinvointia edistäviä muutoksia elämässä tai omassa ajattelutavassa. Terapeutti tukee asiakasta kohti ratkaisua askel askeleelta.

Psykoterapia perustuu yleensä terapeuttiseen keskusteluun tai erilaisiin toiminnallisiin menetelmiin. Psykoterapiassa ihminen keskustelee psykoterapeutin kanssa kahdestaan tai esimerkiksi terapiaryhmässä. Psykoterapiaan voi hakeutua itsenäisesti, jolloin asiakas maksaa itse hoidon kustannukset. Toinen vaihtoehto on Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia, jolloin asiakas tarvitsee lääkärin lausunnon.

Psykoterapiaa voi antaa vain siihen asianmukaisesti koulutettu psykoterapeutti. Psykoterapeutti on Suomessa Valviran hyväksymä ammattihenkilö. Nimikkeen käyttö ja rekisteröinti edellyttää Valviran valvoman tutkinnon suorittamista.

Yksilöterapia

Yksilöterapiassa elämässä eteen tulleita ongelmia, kuten ahdistusta, uupumusta, masennusta, pelkoja tai neuvottomuutta, käydään yhdessä keskustellen läpi ammattilaisen kanssa ratkaisukeskeisesti ja tavoitteellisesti. Yksilöterapiassa oppii ymmärtämään omia tunteitaan ja käyttäytymistään paremmin. Tavoitteena on päästä ongelmien yli, oppia ennaltaehkäisemään niitä ja parantaa sitä kautta omaa toimintakykyä ja hyvinvointia.

Pariterapia

Pariterapiaan voi hakeutua jos parisuhteessa on uskottomuutta, puhumattomuutta, ratkaisemattomia riitoja, läheisyyden tai hellyyden puutetta, välinpitämättömyyttä, eropohdintoja tai esimerkiksi vanhemmuuden ristiriitoja. Parisuhteessa pitää molempien voida hyvin. Pariterapiassa käsitellään luottamuksellisesti ja puolueettomasti osapuolten toiveita ja odotuksia toistensa suhteen. Tavoitteena on avata solmut ja luoda pysyvä yhteys toiseen.

Psykoterapeutit