Logoterapia

Itävaltalaisen psykiatrin, lääketieteen, neurologian ja filosofian tohtori Viktor E. Frankl'in (1905-1997) kehittämä logoterapia perustuu myönteiseen tarkoituskeskeiseen elämänfilosofiaan.

Logoterapeuttinen konsultaatio on dialogia, joka tukee asiakasta avartamaan näkökulmia, pohtimaan arvojaan, löytämään oivalluksia ja tarkoituksenmukaisia mahdollisuuksia ja valintoja erilaisissa elämän haasteissa ja muutoksissa.

Logoterapia tarjoaa valoa ja tukea elämän solmukohdissa, esimerkiksi tilanteissa, joissa punnitset vaihtoehtoja ja valintoja työssä tai yksityiselämässä

  • kohtaat vaativan elämäntilanteen tai muutostarpeen
  • kannat taakkaa tai varjoa, josta haluat vapautua
  • koet uupumusta, arvoristiriitaa tai tarkoituksettomuutta

Huomioi ystävällisesti, että logoterapia ei ole psykoterapiaa, eikä se sovellu akuutin kriisin käsittelyyn. Logoterapeutti on rinnalla kulkija, joka tukee asiakasta tarkastelemaan ja toteuttamaan omia arvojaan ja tekemään tietoisia valintoja omaa intuitiotaan ja viisauttaan kuunnellen.