Läheisyysterapia

Yksinäisyys ja hellyyden tarve on kipeällä tavalla ajoittain meitä kaikkia koskettava asia. Ihmisen luontainen tarve on tulla hyväksytyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi sellaisena kuin on. Läheisyysterapiassa asiakas voi tulla kohdatuksi myötätuntoisessa ilmapiirissä ja saada siten konkreettisella tavalla kokemuksen hoivatuksi tulemisesta. Läheisyyshoidon avulla voimme tukea voimaantumista ja huolehtia omista hoivatuksi tulemisen tarpeistamme. Läheisyyshoidon erityinen tarkoitus on tulla yhteyteen itsensä kanssa niin, että kyky luoda yhteyttä toisiin ihmisiin vahvistuu.

Läheisyyshoidon kulku: Läheisyyshoito tapahtuu sohvalla, sängyllä tai patjalla istuen tai maaten. Hoidettava istuu tai makaa hoitajan vieressä tai sylissä. Kaikki läheisyys tehdään kysymällä, ottaen huomioon hoidettavan tarpeet. Hoitaja halaa ja pitää lähellä, pitää kädestä kiinni, silittää kylkiä, päätä, käsiä, niin kuin hoidettavalle sopii. Hoidon aikana vaihdetaan asentoa tarpeen mukaan kehon puutumisen estämiseksi. Taustalla soi rentouttava musiikki. Hoitaja suhtautuu hyväksyvästi ja myötätuntoisesti asiakkaan asioihin ja tunteisiin, ja ilmaisee tämän myös sanallisesti. Kutsumme sitä soinnutukseksi.

Hoidon tarkoituksena on saada kokea hellyyttä ja läheisyyttä sekä kokea tulleensa kohdatuksi, kuulluksi, hyväksytyksi ja ymmärretyksi sellaisena kuin on. Tarkoitus on myös vahvistaa hoidettavan kykyä luoda läheisiä ihmissuhteita ja ottaa syvemmin ja merkityksellisemmin yhteyttä lähellä jo oleviin ihmisiin.

Hoidon kulkua tukevia sääntöjä: Hoidettava ottaa hoitoa vastaan ja hoitaja silittää tai hellii. Huom. hoitajaa ei silitetä tai hellitä takaisin. Päihtynyttä asiakasta ei oteta vastaan. Intiimejä kehon osia ei kosketa. Läheisyyshoiva ei ole millään tavalla seksuaalista. Läheisyyshoitoa koskee vaitiolovelvollisuus. Läheisyyshoivan ei ole tarkoitus korvata psykoterapiaa. Jos hoivattava käy terapiassa, niin suosittelemme neuvottelemaan terapeutin kanssa läheisyyshoitoon tulemisesta.

Hoitotakuu: Hoitamisen etiikkaan kuuluu, että jos hoitaja ei koe pääsevänsä myötätunnon tilaan, niin siitä kerrotaan asiakkaalle, jotta tilanne ei olisi epäsuotuisa hoidon laadun kannalta. Tällöin hoitoa ei tehdä, eikä peruuntuneesta hoidosta tarvitse maksaa mitään.