Käyttöehdot

1. Määritelmät ja palvelunkuvaus

1.1 Määritelmät

1.1.1 Sivuston ylläpitäjällä tarkoitetaan Carelia Online Store for Wellbeing Services Oy:ta (28297037) tai sen yhteistyökumppaneita tai molempia asianyhteydestä riippuen.

1.1.2 Sivustostolla tarkoitetaan ensisijaisesti hyvinvointipalvelujen etsimiseen ja ostamiseen tarkoitettua Carelia Online Store for Wellbeing Services Oy:n ylläpitämää Carelia.co -sivustoa.

1.1.3 Käyttäjällä tarkoitetaan kaikkia henkilöitä, jotka käyttävät sivustoa.

1.1.4 Palveluntarjoajalla tarkoitetaan henkilöä, yritystä tai yhteisöä, joka tarjoaa hyvinvointipalveluja palvelussa.

1.1.5 Asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka käyttää sivustoa hyvinvointipalvelujen etsimiseen tai ostamiseen.

1.1.6 Palvelulla tarkoitetaan terveys- ja hyvinvointipalvelua, jonka palveluntarjoaja listaa sivustolle asiakkaan ostettavaksi.

1.1.7 Ohjeilla tarkoitetaan näiden käyttöehtojen lisäksi sivustossa tai muussa viestinnässä julkaistavia toimintaohjeita tai muuta opasteita.

1.2 Sivustonkuvaus

1.2.1 Carelia Online Store for Wellbeing Services Oy:n omistaman Carelia.co -sivuston käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja. Käyttämällä palvelua sitoudut palvelun käyttöehtoihin. Carelia.co –sivusto on markkinapaikka, jossa hyvinvointialan palveluntarjoajat voivat esitellä palvelujaan ja asiakkaat voivat löytää palveluntarjoajia ja ostaa palveluja.

1.2.2 Näiden käyttöehtojen lisäksi käyttäjä on sitoutunut noudattamaan sivuston ylläpitäjän mahdollisesti erikseen antamia tai sivuston yhteydessä ilmeneviä sivuston käyttöön liittyviä sivuston ylläpitäjän ohjeita.

1.2.3 Sivuston ylläpitäjä ylläpitää markkinapaikkaa, josta asiakkaat voivat löytää ja ostaa hyvinvointi- ja terveyspalveluja. Sivuston ylläpitäjä ei itse tarjoa hyvinvointi- tai terveyspalveluita. Vaikka sivuston ylläpitäjä pyrkii edistämään sivustolla tarjottujen palvelujen korkeata laatua, ei tämä ole vastuussa tarjottujen hyvinvointi- ja terveyspalvelujen sisällöstä, laadusta, toimittamisesta eikä palveluntarjoajien toiminnasta muutenkaan.

1.2.4 Asiakkaan ostaessa palveluja maksu siirtyy täysimääräisenä palveluntarjoajalle. Maksua säilytetään sivuston ylläpitäjän tilillä erikseen merkittyinä asiakasvaroina. Sivuston ylläpitäjän maksaessa varat palveluntarjoajalle pidättää sivuston ylläpitäjä oman palvelumaksunsa varoista.

1.2.5 Palveluntarjoajat maksavat sivuston käytöstä hinnaston tai erillisen palvelun käyttöä koskevan sopimuksen mukaan.

1.2.6 Ylläpitäjä pyrkii varmistamaan sivustolla esitettyjen tietojen todenmukaisuuden ja pyrkii tarjoamaan kaikille osapuolille mahdollisimman mieluisan käyttökokemuksen, mutta ei takaa tietojen todenmukaisuutta tai palvelun käytettävyyttä tai toimivuutta kaikkina aikoina. Käyttäjät vastaavat itse sivustolla tuottamastaan sisällöstä ja omista toimistaan sivustossa.

1.2.7 Asiakas ja palveluntarjoaja solmivat palvelusopimuksen asiakkaan maksaessa palvelusta sivustolla. Palvelusopimus on palveluntarjoajaa sitova siten, että tämän tulee tuottaa palvelu sivustolla ilmoitetussa laajuudessa, ajankohtana ja sisältöisenä. Asiakkaalle ei synny minkäänlaisia velvollisuuksia palvelun ostamisesta.

2. Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot

2.1 Sivustoa käyttäessään käyttäjä sitoutuu kaikessa sivuston käytössä noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivuston käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään sivustolle käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikessa sivuston käytössä noudattamaan näitä käyttöehtoja.
Kaikilla rekisteröityneillä käyttäjillä/palveluntarjoajilla on oma profiili ja käyttäjätunnus. Käyttäjä on turvallisuussyistä velvoitettu paljastamaan henkilöllisyytensä palveluntarjoajalle silloin, kun hän ostaa tai myy palveluita.

2.2 Sivuston ylläpitäjä käsittelee käyttäjien henkilötietoja luottamuksellisesti ja yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

2.3 Sivuston ylläpitäjällä on oikeus muokata sivustoilla olevaa sisältöä koska tahansa. Sivuston ylläpitäjällä on oikeus poistaa käyttäjän tiedot sivuila milloin vain, jos käyttäjää epäillään rikoksesta, käyttäjä ei toimi ohjeistusten mukaisesti tai käyttäjä käyttäytyy hyvän tavan vastaisesti.

2.4 Sivuston ylläpitäjällä on oikeutettu viranomaisilmoitukseen, jos käyttäjää epäillään rikoksesta. Rekisteröityessään sivustolle käyttäjä saa oikeuden käyttää sivustoa näiden käyttöehtojen sekä muiden palvelua koskevien ohjeistuksien mukaisesti. Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot, joiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä, sekä valita salasanalla suojattu käyttäjätunnus sivuston käyttämistä varten. Toisena henkilönä esiintyminen on kiellettyä.

2.5 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sivuston käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle. Sivuston ylläpitäjällä on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta tai poistaa käyttöoikeus, mikäli kaikkia käyttäjätietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti, virheellisesti tai epäasiallisesti, tai käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

2.6 Sivustolle rekisteröityvän henkilön tulee olla vähintään 18-vuotias. Rekisteröitymällä käyttäjä vakuuttaa, että hän on vähintään 18-vuotias. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi tunnus.

2.7 Sivuston ylläpitäjä voi käyttää sivuston markkinoinnissa ja viestinnässä asiakaskokemuksiin perustuvia arvioita palveluntarjoajista sekä palveluntarjoajien itse palveluun tuottamia tietoja. Kaikessa viestinnässä sivuston ylläpitäjä noudattaa lakia ja hyvää tapaa, eikä julkaise asiakkaiden yksilöintitietoja.

3. Käyttäjien velvollisuudet ja oikeudet

3.1 Käyttäjä sitoutuu käyttämään sivustoa omalla nimellään. Sivuston ylläpitäjä varaa oikeuden poistaa käyttäjä sivustolta mikäli tämä esiintyy valheellisilla tiedoilla sivustolla.

3.2 Sivuston käyttö on asiakkaille maksutonta. Asiakas maksaa palveluntarjoajalle sivustolla määritetyn tai erikseen ilmoitetun hinnan palvelusta. Palveluntarjoaja vastaa sivuston käytöstä aiheutuvista kuluista hinnaston tai erillisen sopimuksen mukaan sivuston ylläpitäjälle. Käyttäjätunnus ja salasana ovat käyttäjäkohtaisia eikä niitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta sivuston käytöstä. Salasanan tai käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä sivuston ylläpitäjälle. Sivuston ylläpitäjällä on oikeus sulkea käyttäjän käyttäjätunnus käyttäjän toimiessa näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti tai jos käyttäjä ei ole kirjautunut palveluun kahteentoista (12) kuukauteen.

3.3 Käyttäjä sitoutuu kaikessa sivuston käytössään toimimaan näiden käyttöehtojen, muiden sivuston käyttöä koskevien ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Sivustolla ei saa tarjota palveluita, jotka sivuston ylläpitäjällä on kieltänyt, jotka ovat hyvän tavan vastaisia tai lainvastaisia.

3.4 Sivustoa ei saa käyttää sellaisella tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa sivuston ylläpitäjälle, muille sivuston käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Mikäli käyttäjä toimittaa sivustoon kuva- tai videomateriaalia, käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin.

3.5 Käyttäjä käyttää sivustoa omalla vastuullaan. Palveluntarjoajan tulee kuvata palvelu totuudenmukaisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti.

3.6 Palveluntarjoaja vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on oikeus tarjota palvelua, jonka hän on ilmoittanut. Sivuston ylläpitäjä ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta palvelusta.

3.7 Verojen maksu, työnantajavelvoitteet, vakuutukset ja mahdolliset toimintaan vaadittavat luvat ovat palveluntarjoajan vastuulla. Sivuston ylläpitäjä ei vastaa palveluntarjoajan kirjanpidosta, vakuutuksista tai muusta toiminnasta.

3.9 Asiakas voi esittää kirjallista palautetta palveluntarjoajasta sivuston ylläpitäjälle ja palveluntarjoajalle. Saadun palautteen perusteella pyritään kehittämään sivuston toimintaa ja tarjottavia palveluita.

3.10 Käyttäjien tulee sopia mahdolliset tehtävää koskevat erimielisyytensä keskenään. Toistuvista tai vakavista ongelmista tulee ilmoittaa sivuston ylläpitäjille, jotta asiaan voidaan tarvittaessa puuttua.

3.11 Asiakkaalla on oikeus saada palveluntarjoajalta todistus palvelusta, jotta asiakas voi hakea hyvitystä asiaan liittyvältä viranomaiselta, vakuutusyhtiöltä tai muulta taholta.

3.12 Palvelua koskevat yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse tai puhelimitse.

3.13 Asiakkaan tulee toimittaa maksua varten sivustolla ilmoitettavat tarvittavat tiedot sivuston ylläpitäjälle sekä omat yksilöintitietonsa (puhelinnumero, sähköpostiosoite ja nimi). Asiakkaalle toimitetaan sähköpostitse varmistus ostetuista palveluista ja varauksista.

3.15 Palveluntarjoajan tulee toimittaa sivustolle seuraavat tiedot: oma esittely, kuva, kuvaus omista palveluista, tieto koulutuksesta ja työkokemuksesta. Palveluntarjoajan tulee myös toimittaa tarvittavat maksutiedot sivuston ylläpitäjälle vastaanottaakseen maksuja sivuston kautta.

4. Sivuston ylläpitäjän oikeudet ja vastuut

4.1 Sivuston ylläpitäjä tarjoaa sivuston käyttäjille internetsivuston, joka on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Sivuston ylläpitäjällä on kuitenkin oikeus ottaa sivusto tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, asennuksen, muutostyön, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

4.2 Sivuston ylläpitäjällä on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia sivustosta sekä muuttaa sivuston maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa sivuston ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Sivuston ylläpitäjä pyrkii silloin, kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan sivustossa tapahtuvista käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista käyttäjälle etukäteen sivuston välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

4.3 Sivuston ylläpitäjä ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita sivuston toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että sivusto toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

4.4 Sivuston ylläpitäjä ei vastaa sivuston sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta sivuston ylläpitäjän itse tuottamaa tietosisältöä. Sivuston ylläpitäjä ei näin ollen vastaa mm. käyttäjätietojen oikeellisuudesta, käyttäjien sivustolla ilmoittamista tai käyttäjän ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta.

4.5 Sivuston ylläpitäjä toimii vain markkinapaikkana ja maksupalveluna. Sivuston ylläpitäjä ei ole sopimuskumppanina sivustolla solmituissa palvelusopimuksissa, eikä näin ole vastuussa palvelun toteutumisesta, laadusta taikka palvelun aikana tapahtuneista vahingoista tai haitallisuuksista.

4.6 Sivuston ylläpitäjä auttaa asiakasta valitsemaan itselleen mahdollisimman sopivan palveluntarjoajan mahdollisista vapaana olevista palveluntarjoajista. Sivuston ylläpitäjä ei kuitenkaan takaa, että kyseinen palveluntarjoaja on juuri asiakkaalle sopiva, eikä sitä, että asiakas löytää ongelmaansa ratkaisun tai, että ostettu palvelu vastaa asiakkaan odotuksia.

4.7 Sivuston ylläpitäjä ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla sivustoon tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita sivuston välityksellä on saatavilla. Sivuston ylläpitäjä ei myöskään vastaa sivuston käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

4.8 Sivuston ylläpitäjä ei vastaa sivuston käyttäjistä ja heidän luotettavuudestaan. Sivuston ylläpitäjä ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen tapaturmista tai rikoksista jotka tapahtuvat palvelujen aikana tai niistä johtuen.

4.9 Sivuston ylläpitäjä voi milloin tahansa irtisanoa käyttäjän sopimuksen oman harkintansa mukaan perustelematta ja antaa tai olla antamatta siitä ennakkoilmoitusta.

4.10 Sivusto on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Sivusto voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman sivuston ylläpitäjän tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

4.11 Sivuston ylläpitäjä voi nauhoittaa asiakaspuheluita sekä säilyttää viestejä sisäistä koulutusta tai sivuston laadun parantamista varten.

4.12 Sivuston ylläpitäjä voi milloin tahansa muuttaa sivuston hinnoittelua.

4.13 Sivuston ylläpitäjällä on kaikki oikeudet palveluun luotuun sisältöön, kuten video-esittelyihin tai kuviin. Sivuston ylläpitäjä varaa oikeuden käyttää palveluun luotuja sisältöjä tai sen osia omassa markkinoinnissaan ja viestinnässään lukuunottamatta henkilötietoja, yhteystietoja, tilitietoja tai muuta yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia tietoja.

4.14 Kun palvelu on suoritettu, käyttäjiä suositellaan arvioimaan kokemustaan ns. tähtiarvostelulla (1-5 tähteä), sekä valintansa mukaisesti sanallisella palautteella.

4.15 Palautteen tulee olla asiallista ja perusteltua. Asiaton tai loukkaava palaute voidaan jättää julkaisematta tai sitä voidaan muokata.

4.16 Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta pyytää itseään koskevaa palautetta poistettavaksi. Kuitenkin palveluntarjoajan irtisanoessa tämän sopimuksen, palveluntarjoajan profiili kokonaisuudessaan, mukaan lukien palautteet, poistetaan.

5. Käyttöehtojen muuttaminen

5.1 Sivuston ylläpitäjällä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä käyttäjälle sähköpostitse tai sivuston välityksellä. Käyttäjä hyväksyy käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä palvelua.

5.2 Saatuaan muutoksista tiedon käyttäjä voi irtisanoa sähköpostitse koko sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa.

6. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

6.1 Käyttäjän ja sivuston ylläpitäjä välinen sopimus näiden käyttöehtojen noudattamisesta syntyy, kun käyttäjä käyttää sivustoa.

6.2 Sopimus on voimassa sivuston käytön ajan, sekä sivuston käyttämisen jälkeen 12 kuukautta tai niin kauan kuin sivuston käyttäminen vaikuttaa jompaan kumpaan sopimusosapuoleen.

6.3 Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksensa ilmoittamalla sivuston ylläpitäjälle kirjallisesti, jonka jälkeen sivuston ylläpitäjä poistaa palveluntarjoajan sivustolta pikimmiten, kuitenkin vähintään 7 vuorokauden kuluessa.

6.4 Käyttäjä voi koska tahansa pyytää itseään koskevia tietoja poistettavaksi kirjallisesti, jonka jälkeen sivuston ylläpitäjä poistaa palveluntarjoajan sivustolta pikimmiten, kuitenkin vähintään 7 vuorokauden kuluessa.

6.5 Sopimuksen päättyessä palveluntarjoaja sulkee käyttäjän käyttäjätilin ja poistaa käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston palvelusta.

7. Sopimuksen siirtäminen

7.1 Sivuston ylläpitäjällä on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle, mikäli syy siirtämiseen liittyy siihen, että sivusto tai sen osa myydään taikka siihen, että sivuston tuottaja tai välittäjä muuttuu.

7.2 Sivuston ylläpitäjällä on aina oikeus siirtää sopimus.

7.3 Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta. Käyttäjä erityisesti tiedostaa, että käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle.

8. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

8.1 Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

8.2 Palveluntarjoajan ja käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa.