Jooga

Jooga on itsensä kehittämistä fyysisellä ja henkisellä tasolla. Se koostuu fyysisistä ja henkisistä harjoituksista, joiden tavoitteena on tavoitella tietoista läsnäoloa ja sitä kautta kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Harjoitukset tehdään keskittyneesti, oman luonnollisen hengityksen tahdissa ja omaa kehoa kuunnellen. Rauhallinen hengitys tyynnyttää mieltä ja auttaa keskittymään tietoiseen kehon kuunteluun. Tietoinen joogaharjoitus johtaa levolliseen olotilaan ja kehon ja mielen tasapainoon.

Jooga parantaa elämänlaatua ja edistää hyvinvointia monilla erilaisilla tavoilla. Joogan avulla voidaan mm. lisätä elinvoimaa, vähentää stressiä, parantaa keskittymiskykyä ja levotonta mieltä, parantaa ryhtiä ja helpottaa selkävaivoja, lisätä lihasvoimaa ja notkeutta, alentaa verenpainetta, hidastaa sydämen sykettä, parantaa vastustuskykyä ja edistää ruoansulatusta.

Joogasta on olemassa monia eri muotoja, joissa keskitytään enemmän joko kehollisiin, fyysisiin harjoituksiin tai rentouttavampiin, henkisempiin harjoituksiin. Tunnetuimpia joogamuotoja ovat hathajooga, hotjooga, astangajooga, kundaliinijooga, yinjooga, vinyasa flow, ilmajooga ja naurujooga. Rajajooga eli kuningasjooga keskittyy meditaatioharjoituksiin ja tähtää mielen hallintaan.

Eri joogamuodoista jokainen voi löytää itselleen sopivimman tavan harjoittaa joogaa ohjatusti sekä kotioloissa.

Joogan historia on pitkä; Intiassa joogaa on harjoitettu jo tuhansia vuosia, ja joogafilosofisia tekstejä on julkaistu jo 3000-luvulla eKr. Suomessa joogaa on harjoitettu 1960-luvulta alkaen. Joogan harjoittaminen ei liity mihinkään uskontoon.

 

Kundaliinijooga

Kundaliinijoogassa tehtävän chakratyöskentelyn avulla voimme oppia ymmärtämään itseämme ja kehoamme paremmin.

Vuosituhansia vanhan joogafilosofian mukaan meillä on seitsemän chakraa eli energiakeskusta, jotka sijaitsevat fyysisen kehon välittömässä läheisyydessä. Kahdeksas chakra on fyysistä kehoa ympäröivä aura, sähkömagneettinen kenttä, joka on meitä suojaava energiakerros.

Kundaliinigoogassa henkinen yhteys itseen löytyy fyysisten harjoitusten ja hengityksen avulla. Jooga myös vapauttaa lihaksiin pakkautunutta energiaa, joka ilmenee usein stressinä, kehon sekä mielen jäykkyytenä.

Nopeasti tehtävillä liikkeillä ja voimakkailla hengitysharjoituksilla pyritään avaamaan chakroja, jotka aktivoivat kundaliinia eli elämänenergiaa. Chakratyöskentely alkaa alhaalta selkärangan juuresta ja jatkuu ylöspäin kohti päälakea. Kun energia kiertää tasaisesti kaikkien kuuden chakran kautta ylös kohti päälakea seitsemänteen chakraan asti, silloin yhteys omaan sieluun voimistuu.

Chakratyöskentely on jatkuva matka, jonka avulla jokainen pääsee etsimään omaa totuuttaan ja pysyvää hyvää oloa. Päivittäinen jooga, meditaatio ja hengitysharjoitukset avaavat henkisen yhteyden ja pitävät energiakanavan auki. Samalla vahvistetaan fyysistä kehoa, mikä tukee kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Seasonal Yoga

Seasonal Yoga on hathajoogaa, jossa huomioidaan perinteisen kiinalaisen terveystiedon kokonaisvaltainen käsitys luonnon kiertokulun vaikutuksista energiaamme ja elimistöömme.
Seasonal Yogassa vuodenaika-ajattelu huomioi kunkin vuodenajan erityispiirteet. Harjoituksessa korostetaan vuodenajan energiaa ja elementtejä sesonkiin sopivilla chi kung-liikkeillä ja vahvistavalla, virtaavalla joogalla.
Harjoituksessa korostuu hengityksen ja liikkeen yhteys ja harmonia.

Seasonal Yoga korostaa lempeää ja hyväksyvää kehotietoisuutta ja tukee kokonaisvaltaista hyvinvointia, stressinhallintaa ja itsetuntemusta. Seasonal Yoga sopii kaikille, myös mahdolliset liikerajoitteet huomioiden ja voidaan toteuttaa räätälöidysti myös erityistarpeisiin, esimerkiksi tuolijoogana.