Hyvinvoivat ihmiset rakentavat työnantajansa menestyksen

Yksi työhyvinvointiin sijoitettu euro tuottaa 6 euroa takaisin

Menetetyn työpanoksen kustannukset kansantaloudelle ovat valtavat. Sosiaali- ja terveysministeriön laskelmien mukaan ne ovat 2 miljardia euroa kuukaudessa, 24 miljardia euroa vuodessa. Kustannukset syntyvät esimerkiksi sairauspoissaoloista, työskentelystä sairaana, työkyvyttömyyseläkkeistä, työtapaturmista, ammattitaudeista jne.

STTK

Työhyvinvointi on investointi

Työhyvinvointi vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen. Hyvin suunnitellut investoinnit työhyvinvointiin voivat maksaa itsensä moninkertaisina takaisin.
Tutkimusten mukaan työhyvinvoinnilla on merkittävä myönteinen yhteys yritysten tulosmittareihin kuten tuottavuuteen, voittoon, asiakastyytyväisyyteen, työntekijöiden vähäisempään vaihtuvuuteen, sairauspoissaoloihin ja tapaturmiin.

Työterveyslaitos

Increasing business benefits from
in-house coaching schemes 

Reports from practitioners consistently identify cognitive and behavioural benefits for individuals and sometimes business benefits are also identified. In‐house and independent evaluations of internal coaching programmes often indicate that clients perceive the coaching they have received to be effective and of high quality. They also indicate that the coaching led to major improvements in the ways that coaching clients worked (eg Sinclair et al., 2008; Macann, 2008).

Institute for Employment Studies 2009

Affluent and loyal employees are the cornerstones for future success in the forerunner companies

Offering a superior EX (employee experience) can give employers a competitive advantage in attracting recruits to them and then engaging them in ways that encourage them to stay with their organisations.

Forbes 2.1.2018

  Low employee retention is very expensive

  Josh Bersin of Deloitte believes the cost of losing an employee can range from tens of thousands of dollars to 1.5–2.0x the employee’s annual salary. These costs include hiring, onboarding, training, ramp time to peak productivity, the loss of engagement from others due to high turnover, higher business error rates, and general culture impacts.

  Huff Post 18.1.2017

  Cost per sick day is extremely high in expert level work

  The Confederation of Finnish Industries has estimated the cost of one sick day being ca. 350€ per day. In expert-level organisations the cost can rise up to 1000€ per day.

  Haluatko jutella lisää?