Hyvinvointivalmennus

Henkilökohtainen valmennus tarjoaa innostavaa ja henkilökohtaista ohjausta, kannustusta ja asiantuntemusta. Valmennus lähtee jokaisen tarpeista ja resursseista. Tunnistamalla hyvinvointisi kannalta keskeiset haasteet ja mahdollisuudet, voit myös löytää keinot oman hyvinvointisi edistämiseksi.

Valmentajan tehtävänä on auttaa valmennettavia löytämään oma äänensä ja tukea kokonaisvaltaista hyvinvointia. Valmentaja inspiroi, opastaa ja tukee elämänmuutosvaiheissa.

Valmentajan kanssa voidaan yhdessä pohtia omia intohimon kohteita, mitkä asiat koskettavat, mitä asioita haluaisi elämässään muuttaa ja mihin kokee tarvetta tarttua. Samalla yhdessä pohditaan hyvinvointia rajoittavia esteitä tai elämää rajoittavia uskomuksia, ja pyritään päästämään niistä lempeästi irti.

Erilaisten valmennusten sisältö ja aihealueet voivat liittyä mm. elämäntapoihin, työhön, terveyteen, ihmissuhteisiin, harrastuksiin tai yleisesti henkisten voimavarojen tukemiseen. Valmennuksiin voi osallistua yksityishenkilönä tai osana ryhmävalmennuksia.

Hyvinvointivalmennus

Hyvinvointi koostuu useista tekijöistä, ja sitä kannattaa ja voi tukea eri keinoin. Hyvinvointivalmennuksessa pyritään omia kokemuksia ja oivalluksia hyödyntäen pysyvään ja syvälliseen henkilökohtaiseen muutokseen. Tavoitteena on tasapainon ja hyvän olon löytäminen.


Hyvinvointivalmentajat