Fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä ja liikkumista. Yleensä fysioterapian toimenpiteillä pyritään edistämään alentunutta toimintakykyä. Alentunut toimintakyky on voinut aiheutua esimerkiksi jonkinlaisen vamman tai sairauden, tapaturman tai ikääntymisen seurauksena.  

Fysioterapiaan kuuluu fysioterapeuttista ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua sekä manuaalista terapiaa.

Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin ammattikorkeakoulututkinnon. Yleisimmät ammattinimikkeet ovat fysioterapeutti ja työfysioterapeutti.