Energiahoito

Energiahoitaminen eli käsillä parantaminen on ikivanha hoitomuoto, jota on tehty jo tuhansia vuosia sitten monissa eri kulttuureissa. Tavallisimmin energiaparantaminen liitetään idän henkisiin oppeihin. Kiinassa, Intiassa sekä Tiibetissä on paljon viitteitä energiaparantamiseen liittyen. Toisaalta käsillä parantaminen on tunnettu myös Afrikassa, Etelä-Amerikassa ja intiaanikulttuureissa.

Kiinasta on lähtöisin tuhansia vuosia sitten kehitetty kehon meridiaanijärjestelmä, energiaväylät, joita pitkin qi eli elämänenergia virtaa kehossa. Monissa itämaisissa hoitosuuntauksissa pyritään vaikuttamaan tähän elämänenergian virtaukseen. Akupunktiossa tämä tehdään neulojen avulla.

Terveellä ihmisellä energia virtaa kehossa hyvin, sairaana ollessa virtaus voi olla heikentynyt tai estynyt kokonaan. Kielteiset ajatukset, stressi ja vahingolliset elämäntavat aiheuttavat tukoksia ja epätasapainoa kehon energiavirtoihin.

Käsillä parantaminen ja energiahoitaminen on aina herättänyt paljon kysymyksiä, myös pelkoa, koska sen vaikutusmekanismi on ”näkymätön” ja siihen ei liity manipulaatiohoitoa kuten hierontaa, muita mekaanisia hoitomenetelmiä tai välttämättä edes kosketusta.

Universaali elämänenergia tuntuu läpäisevän kaiken, se kulkee ihmisen läpi hengityksen mukana ja virtaa sormenpäistä. Hoidon aikana hoitaja ei anna hoidettavalle omaa energiaansa, vaan hän on pelkästään universaalin energian virtauksen kanava.

Kokenut energiahoitaja voi tuntea tämän virtauksen tai kasvavan lämmön tunteen käsissään tai hoidettavassa kehon kohdassa hoidon aikana. Mutta on myös mahdollista, että hoitaja tai hoidettava ei tunne mitään erityistä. Energiahoitamista voi antaa myös etäisyyksien päässä olevalle hoidettavalle etähoitona. Etähoito kestää tavallisesti vähemmän aikaa kuin lähihoito, usein noin puoli tuntia.

Energiahoitomenetelmiä on erilaisia, ja myös samaa menetelmää voi tehdä monella eri tavalla. Yhteistä kaikille hoitomuodoille kuitenkin on kehon energiavirtauksen tasapainottaminen ja eheyttäminen. Energiahoitoja tehdään ainakin seuraavilla nimillä: henkiparannus, reiki, kvanttikosketus (Quantun Touch), terapeuttinen kosketus (Therapeutic Touch), parantava kosketus (Healing Touch), Pranic Healing, etäparantaminen, qigong, tai healing eli parantaminen. Energiahoitaja voi myös kehittää oman menetelmänsä, kun löytää itselleen toimivan tavan tehdä energiahoitamista.

 

Reiki

Rei tarkoittaa japaniksi korkeampaa viisautta ja ohjausta, ki tarkoittaa elämänenergiaa. Reikihoito on tämän universaalin elämänenergian välittämistä hoidettavalle hoitajan käsien kautta.

Hoito rentouttaa ja lievittää stressiä, lisää elämäniloa ja voimia, parantaa keskittymiskykyä, luovuutta ja intuitiota. Vastustuskyky paranee, kivut lievittyvät ja kehon paranemisprosessit aktivoituvat. Parhaassa tapauksessa hoidettava voi saada omaa elämäänsä koskevia oivalluksia, mikä voi johtaa elämän syvälliseen muutosprosessiin.


Hoitotilanteessa hoidettava makaa vaatteet päällä hoitopöydällä samalla kun hoitaja pitelee käsiään kevyesti hänen kehollaan tai lähellä kehoa muutaman sentin etäisyydellä. Hoitaja siirtää käsiä muutaman minuutin välein uuteen paikkaan käyden läpi koko kehon noin tunnin mittaisen hoidon aikana.

Hoito on yleensä hyvin rentouttavaa. Hoidettava saattaa kokea hoidon aikana energian liikkeen erilaisina tuntemuksina, kuten lämpönä, kylmyyden tunteena, väristyksinä, virtauksena tai eräänlaisena sykkeenä. Myös alitajunnassa olleita tukahdutettuja tunteita, kuten surua, pelkoa tai ahdistusta, saattaa hoidon aikana nousta pintaan.


Myös hoitaja aistii hoidettavan epätasapainotiloja hoidon aikana mm. lämmön tunteena niissä kohdissa, joissa epätasapainoa, sairautta tai kipua on. Hoitajan omat tuntemukset kehittyvät yleensä hoitokertojen myötä, ja tunne energian virtauksesta ja liikkeistä vahvistuu. Välttämättä kumpikaan ei tunne mitään erityistä.

Hoitokertojen määrä riippuu hoidettavan elämäntilanteesta ja terveydentilasta. Joskus yksi hoitokerta riittää palauttamaan energiatasapainon, joskus tarvitaan pidempi hoitosarja tai säännöllisiä hoitoja. Reiki-hoitoa ei voi saada liikaa, ja se antaa aina voimia ja lisää hyvinvointia.

Reikillä voidaan hoitaa kaikkia ihmisiä ikään tai elämäntilanteeseen katsomatta. Ihmisten lisäksi voidaan hoitaa myös eläimiä, sillä sama universaali energia on kaikessa ja kaikissa

Reiki voi auttaa muun muassa seuraavien vaivojen hoidossa:

 • päänsärky
 • niska- ja hartiavaivat
 • lihaskivut
 • sisäelinsairaudet
 • kohonnut verenpaine
 • hormonaaliset vaivat
 • lapsettomuus
 • ahdistus
 • uupumus
 • unettomuus
 • riippuvuudet
 • leikkausten jälkitilat
 • traumojen jälkitilat.

Nykyisen muotoisen reikin kehitti japanilainen opettaja Mikao Usui (1986-1926). Hän halusi kehittää sisäisen kasvun ja hyvinvoinnin menetelmän, joka oli opetettavissa oppilaille ja auttaisi heitä henkisessä kehittymisessä.

Reiki-hoitamista voi opetella tavallisesti kolmetasoisella reiki-kurssilla, jonka jälkeen hoitajasta tulee reiki-opettaja eli Reiki Master. Reiki-kurssit antavat reikin pohjaopinnot, mutta itse reiki-hoitaminen on jatkuvaa oppimista asiakastyön myötä. Reiki ei ole virallinen lääketieteellinen hoitomuoto.