Eettinen ohjeisto

Carelia on yhteistyössä ammattilaiskumppaniensa kanssa luonut eettisen ohjeistuksen. Kukin ammattilaiskumppani on palveluun liittyessään sitoutunut noudattamaan tätä eettistä ohjeistusta.

Carelia haluaa alan uutena toimijana olla tukemassa ja mahdollistamassa läpinäkyvää, vastuullista ja hyväksyvää hoitokulttuuria. Toimintatapaamme kuuluu jatkuva oman osaamisen kehittäminen ja kyky osoittaa arvostusta sekä oman että muiden alojen ammattilaisia kohtaan.

Ammatinharjoittajat

 • Ammatinharjoittaja sitoutuu antamaan työkokemuksestaan, koulutuksestaan ja tutkinnoistaan oikeat tiedot ja näin kantaa täyden vastuun palveluun tuottamastaan sisällöstä.
 • Ammatinharjoittajan tulee antaa profiilitiedoissaan käsittelemistään aiheista aina kokonaisvaltainen ja totuudenmukainen kuva. Tietoa ei tule irrottaa asiayhteydestään tai julkaista vain osittaista tai harhaanjohtavaa tietoa.
 • Ammatinharjoittajan tulee kaikessa toiminnassaan kunnioittaa ja varjella asiakkassuhteen yksityisyyttä ja täydellistä luottamuksellisuutta.
 • Ammatinharjoittajan tulee aina esittää asiakkaalle hoidon eri ratkaisuvaihtoehtojen edut, haitat ja seuraukset, jotta asiakas voi tehdä omat ratkaisunsa.
 • Ammatinharjoittaja sitoutuu käyttämään työnohjaajan palveluita varmistaakseen oman jaksamisensa ja parhaan työkykynsä asiakastyössä.
 • Ammatinharjoittaja sitoutuu ohjaamaan asiakkaan tilanteen vaatiessa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen hoitoon.
 • Laillistetuilla ammatinharjoittajilla on voimassa oleva potilasvakuutus. Laillistamattomille ammatinharjoittajille ei Suomessa myönnetä potilasvakuutusta.
 • Ammatinharjoittaja sallii asiakkaansa antavan hänestä palautetta palvelun sisällä. Ammatinharjoittajalla on aina oikeus kommentoida saamaansa palautetta.

Kuluttaja-asiakkaat

 • Kuluttaja-asiakas saa antaa palvelun sisällä julkista palautetta hoitokokemuksestaan palvelun kautta ostamastaan ammatinharjoittajan palvelusta.
 • Kuluttaja-asiakas sitoutuu antamaan ammatinharjoittajan työskentelystä totuudenmukaisen kuvan asiallisella tavalla, joka palvelee sekä ammatinharjoittajaa itseään, että hänen seuraavia asiakkaitaan. Ammatinharjoittajalla on vastavuoroisesti oikeus kommentoida totuudenmukaisella ja asiallisella tavalla saamaansa palautetta.

Carelia

 • Carelia ei rajoita tai erikseen valvo ammatinharjoittajien tuottamaa sisältöä, vaan toimii verkkokauppana ja ammattilaisten yhteistyökumppanina.
 • Carealialla on kuitenkin oikeus puuttua julkaistuihin tietoihin, jos on syytä epäillä, että tieto on lain tai hyvän tavan vastaista, tai ristiriidassa tämän eettisen ohjeistuksen kanssa.
 • Carelia voi suunnitella ja toteuttaa markkinointikampanjoita, joihin nostetaan palveluun kuuluvia ammatinharjoittajia. Kyseiseltä ammatinharjoittajalta kysytään kampanjaan lupa etukäteen ja ammatinharjoittaja osallistuu tällaisiin kampanjoihin aina omasta tahdostaan.
 • Carelia voi lisäksi suunnitella ja toteuttaa markkinointikampanjoita, joihin nostetaan kuluttaja-asiakkaan antamaa palautetta palvelusta tai ammatinharjoittajista. Palaute esitetään aina anonyymina, niin että yksittäistä kuluttaja-asiakasta ei voi siitä tunnistaa.