Työnohjaus

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön, omaan työrooliin ja omaan itseen liittyvien kysymysten pohtimista ja omien tuntemusten arvioimista yhdessä tähän koulutetun työnohjaajan kanssa. Työnohjauksen tavoitteena on auttaa työntekijää löytämään omat voimavaransa, auttaa työnilon löytämisessä, tukea ja kehittää ohjattavan työssä jaksamista, työn tekemistä, itsevarmuutta ja luovuutta sekä kehittymistä omassa työssään.

Lue lisää >