Soili Sirola

Soili Sirola

Psykoterapeutti, VTM
Kelan palveluntuottaja, Valviran rekisteröimä

Asiakastyökokemus

Työskentelen kaikenikäisten asiakkaiden, sekä nuorten että aikuisten kanssa. Käyttämässäni ratkaisu- ja voimavarakeskeisessä terapiassa korostetaan mahdollisuuksia, toiveikkuutta, edistystä sekä terapeutin ja asiakkaan keskinäistä yhteistyötä. Terapian tavoitteena on kehittää uusia näkökulmial sekä luovia keinoja, jotka auttavat asiakasta kohtaamaan haasteita ja vastoinkäymisiä. 

Erityisosaaminen

Minulla on erityisosaamista masennuksen, päihde- ja muiden riippuvuuksien hoitoon. Olen myös perehtynyt väkivallan uhriksi joutuneiden, nuorison ja maahanmuuttajien auttamiseen sekä monikulttuurisuuteen.

Koulutus ja kielitaito

Teksti tulossa!

Työskentelen sekä suomeksi että englanniksi.

Yhteydenotto: Tarkista vapaat ajat tai kysy lisää: 040-5180 034, soili.sirola27@gmail.com
Osoite: Helsinki, Annankatu 29 A / Mäkelänkatu 2C