Psykoterapia

Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä. Se myös lisää asiakkaan valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan. Psykoterapia helpottaa toipumista hyvin erilaisista ongelmista ja elämän kriisitilanteista. Se parantaa toimintakykyä ja antaa asiakkaalle välineitä selviytyä myöhemmistä haasteistaan. Psykoterapiasuuntauksia on monenlaisia.

Lue lisää >