Jungilainen psykoanalyysi

Analyyttinen psykoanalyysi (jungilainen psykoanalyysi) kuuluu psykodynaamiseen ja syvyyspsykologiseen suuntaukseen, jossa keskeistä on tietoisen ja tiedostamattoman mielen välinen vuorovaikutus. Carl Gustav Jung (1875 – 1961), psykiatri, psykoanalyytikko ja Sigmund Freudin (1856 – 1939) kollega, on analyyttisen psykologian perustaja ja siihen pohjaavan psykoanalyysin luoja.

Lue lisää >